VAVROVÁ, L. Motel pre kamionistov v Indii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tomášová, Klára

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 145994