ŠEBELA, V. Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 136289