VALENTOVÁ, A. Vhled [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Mikyta, Svätopluk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chalánková, Vendula

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 57572