HEINDLOVÁ, T. Inference skákajících formálních modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 145416