TOMÁŠKOVÁ, E. Lávka přes řeku Dyji v Břeclavi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláček, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kulhavý, Tomáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 152843