NĚMEČKOVÁ, Š. Vytápění veterinární kliniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blasinski, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120822