UCHYTILOVÁ, J. Hodnocení historicky cenné železobetonové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Cikrle, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Láník, Jaromír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120847