KRÁLÍK, V. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Košíčková, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Struhala, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 105092