DEVEČKA, M. Modelování a analýza energeticky úsporných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114699