HORNÍK, M. Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Goldmann, Tomáš

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 145212