ČERMÁK, J. Problematika tepelně zpracovaných odpadních recyklátů a optimalizace vlastností pro jejich využití ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastník, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mareček,, Jan

Navrhovaná známka

Žižková, Nikol

Navrhovaná známka

Kohoutková,, Alena

Navrhovaná známka

eVSKP id 117832