STOKLÁSEK, M. Možnosti redukce smršťování betonů a vývoj receptur betonů s omezeným smršťováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Louda,, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 144560