KONŠEL, A. Ocelová konstrukce sportovní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Štrba, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Barnat, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 141774