ZAPLETAL, A. Kouzelná dobrodružství rozmarného vtělení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Artamonov, Vasil

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65603