LUKEŠOVÁ, E. Já v možnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 92944