STRATIL, L. Určování lomově-mechanických charakteristik z podrozměrných zkušebních těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Dlouhý, Ivo

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Džugan, Jan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Haušild, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 69154