IHNÁT, K. Mikrokontrolérem řízená navíječka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Szabó, Zoltán

Student Kryštof Ihnát ve své bakalářské práci se seznámil s problematikou navíjení cívek a následně se zaměřil na konkrétní řešení zadání projektu. Poté navrhl a zkonstruoval navíječku pro cívky malých rozměrů. V předložené práci popisuje na trhu dostupné typy navíječek, jejích výhody a nevýhody. Podrobněji se zabývá s popisem nejdůležitějších částí navrhované navíječky a následně s popisem konstrukce a ovládacího programu. Při řešení projektu odvedl hodně práce hlavně při oživování a dolaďování přístroje. Z formálního hlediska odevzdaná práce je bez vážnějších nedostatků. Z práce postrádám názornější popis ovládání, lepší popis napájení jednotlivých částí navíječky a podrobný zapojení jednotlivých bloků s označením pinů. Student při řešení semestrálního projektu pracoval samostatně a se zájmem o zadanou problematiku. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Friedl, Martin

Student Kryštof Ihnát se ve své práci věnuje vlastnímu návrhu menší automatizované navíječky cívek. Nejprve popisuje dostupné komerční typy, poté navrhuje vlastní koncepci zařízení, vybírá vhodné komponenty a ve druhé části realizuje prototyp. V předložené práci se student věnuje některým věcem příliš detailně např. popis krokových motorů a naopak prokazatelné výsledky práce např. foto sestavené navíječky či ukázka navinutých cívek úspěšně tají. Sepsaná práce obsahuje drobné překlepy a postrádá ucelené průvodní slovo. Vzhledem k relativní složitosti mechatronického konceptu, navrhuji 75 bodů a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 102262