ŠEVČÍK, D. Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bříza, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 114399