SVORADOVÁ, V. Pokročilé generování projevů poškození do syntetických otisků prstů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kanich, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 136813