RICHTR, P. Video syntezátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Krekovič, Slavomír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 93177