PIJÁK, L. SMS řešení pro e-komerce a jeho využití v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 78716