PRŮDEK, T. Studie zásobování obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tesařík, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 6303