FRIMLOVÁ, E. Statická analýza válcové nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vlk, Zbyněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martinásek, Josef

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120944