ODALOŠ, M. Optimalizace přední části zpětného překladače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Křoustek, Jakub

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ďurfina, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78807