ŠEBESTOVÁ, M. Ekologické aspekty stavební výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Krejza, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120895