KOLÁČEK, F. Automatizovaná detekce zranitelnosti webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88632