VÍŠEK, J. Hromadná orchestrácia v multirepo CI/CD prostrediach [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutenský, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 136815