ŽÁČKOVÁ, K. HandJet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Homola, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 133256