LOUDA, P. Studium vlivu granulometrie jemných částic na fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klečka,, Tomáš

Navrhovaná známka

Ďurica,, Tibor

Navrhovaná známka

Hubáček, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 120644