KOLÁŘOVÁ, V. Přítomnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Jakalová, Zuzana

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Aikens, MA Nick

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 133245