ČERMÁK, M. Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Havel, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42341