BRUKNER, J. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Donaťák, Vladislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121137