BUZKOVÁ, P. Introspekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zálešák, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 57582