KRATOCHVÍL, M. Zabezpečený přenos dat pomocí čarových kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42589