TÍNES, L. Systém pro sledování práce uživatelů na platformě Windows Azure [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79110