Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce „Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu“ je analýza kalkulačních metod používaných ve výrobním podniku. V teoretické částí se budu zabývat tématikou rozdíl mezi finančním a provozním účetnictví, členění nákladů a kalkulaci obecně. Praktická část budu analyzovat, zhodnotit a posoudit vhodnost a přesnost v součásti používané kalkulační metody podniku.
The subject of this bachelor work „Costing in the Condition of the Selected Company“ is the analysis of calculation methods used in the manufacturing enterprise. In a theoretical part deals with similarities and difference between financial and managerial accounting, breakdown of cost and general themes calculations. In practical part will be to analyse and evaluate and assess the appropriateness of currently used costing method.
Description
Citation
DO, T. Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázky vedouciho- odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Irein - Z jakého důvodu došlo k přemeně z podnikaní OSVČ na podnikaní s.r.o.? odpovězeno doc. Sedláček - Jak byl řešen převod majetků při transformaci OCVČ na s.r.o.? odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO