Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedostatečnosti v pohybových činnostech u zaměstnanců se sedavým zaměstnáním, špatně nastavených stereotypů lidského těla, nedostatku pohybových aktivit a pohybu samotného. Zabývá se zdravotními problémy plynoucími z nedostatku pohybu a následným řešením těchto problémů, jak ze strany samotného zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, pomocí zaměstnaneckých benefitů. Hlavním účelem práce je pomoci a zlepšit kvalitu fyzického stavu lidí se sedavým zaměstnáním.
This bachelor‘s thesis is focused on matters of insufficiency of movement activities of employees with sedentary jobs, wrongly adjusted stereotypes of human body, lack of exercise activities and movement itself. It deals with health problems resulting from the lack of exercise followed by solution to these problems by the employee himself and by the employer through the employee benefits. The main purpose of this thesis is to help and improve quality of physical condition of people with sedentary jobs.
Description
Citation
RAISKUP, M. Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Hanušová: Kolik má firma zaměstnanců a jaká je věková struktura? Uvažoval jste o osvětové činnosti mezi zaměstnanci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO