Senzorický systém mobilního robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce spočívá v navržení modulárního systému senzoriky mobilního robotu. K dispozici bude několik typů senzorů. Tyto senzory je potřeba připojit pomocí modulů (s mikrokontrolérem AVR) k řídicímu počítači mobilního robotu. Mikrokontrolér bude mít za úkol předzpracovat data naměřená senzorem a poskytnout je na sběrnici. Pro komunikaci s řídicím systémem mobilního robotu je potřeba navrhnout sběrnici, která bude spolehlivá a bude umožňovat snadné rozšíření senzorického systému. Předpokládané dovednosti: Programování mikrokontrolérů AVR, návrh a výroba plošných spojů, znalosti principů základních typů senzorů.
This work deals with development and implementation of sensory system of mobile robot. Sensory modules will be connected to the main control unit of the robot. Communication bus should be chosen. This bus must be reliable and extensible. Expected skills: Programming of microcontrollers AVR, desing and production of printed circuit board and knowledge of principles of basic type of sensors.
Description
Citation
PATA, J. Senzorický systém mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Student odpověděl na otázky komise velmi dobře a přesně. Bez otázek oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO