Netradiční koncepce motocyklů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je představit některé zajímavé a netradiční koncepce motocyklů ze současnosti i z let minulých. U každé části jsou popsány důvody, které vedly výrobce těchto motocyklů k návrhu a konstrukci mnohých, z dnešního pohledu možná i nesmyslných koncepcí. Ne všechny však upadly v zapomnění a některé z nich sbíraly úspěchy na silnicích i na závodních tratích, některé snad čekají úspěchy za pár let. Každá část dále obsahuje popis konstrukce a funkce a na závěr je provedeno zhodnocení jednotlivých řešení z hlediska jejich opodstatnění, provedení, počtu prodaných kusů, případně výsledků ze závodních tratí.
The goal of the thesis is to introduce some interesting and non-traditional conceptions of motorcycles from the present and also from previous years. In every part reasons are described that led producers of these motorcycles to design conceptions that might be perceived as almost absurd. However not every one of them was forgotten and some succeeded on the roads and race tracks, others will be perhaps successful in a few years. Every part also includes a description of the construction and function followed by the assessment of individual solutions according to their justification, realization, number of pieces sold or race results.
Description
Citation
BREZANSKÝ, V. Netradiční koncepce motocyklů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO