Mezijazykový překladač C#-JavaScript pro DotVVM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce vyřešit problém překladu serverového kódu napsaného v jazyce C# do klientského kódu jazyka JavaScript, tak aby bylo možné jej spouštět v prohlížeči. A navržené řešení poté implementovat. Následně je cílem integrovat toto řešení do frameworku DotVVM a napsat aplikaci demonstrující této technologie v praxi. 
Aim of this thesis is to solve issue of transpiling server code written in C# to client-side JavaScript code, so it could be run in the browser. And then implementing the proposed solution. Next goal is to integrate this solution into framework DotVVM and develop an application demonstrating this techonology.
Description
Citation
MRNUŠTÍK, M. Mezijazykový překladač C#-JavaScript pro DotVVM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Jako hlavní nedořešený problém uvádíte vlastnost Javascriptu, jenž obsahuje pouze jeden univerzální číselný typ. Z jakého důvodu není možné použít Javascript knihovnu, která definuje jednotlivé číselné datové typy, například js-cuint? Na straně 15 porovnáváte situace, kdy je konkatenace řetězce provedena na straně serveru a na straně klienta. Uvádíte, že výhodou je výrazně nižší velikost odpovědi. Nicméně ze stejných dat je vidět i rozdíl v neprospěch "optimalizované" verze v komunikaci opačným směrem. Proč? Zkoušel jste provést detailnější vyhodnocení situací, kdy se optimalizace skutečně vyplatí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO