Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-05-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
One of the objectives of the applied research's striving consists in providing the users with new slag-mortar-based materials. Basic research, in its turn, aims at examining the newly created materials from the viewpoint of all possible testing methods. Slag mortar specimens were subjected to electrical analysis carried out by means of an ZNC vector analyser and an SPEAG-made DAK-12 coaxial probe within the frequency range from 100 MHz to 3GHz and, furthermore, a dedicated automatically measuring device within the frequency range from 40 Hz to 1 MHz. The frequency spectra of interest were measured on various copolymer specimens differing from each other by the content of the carbon powder. Higher graphite powder content increases the electrical conductivity of cement/slag-based building materials, which thus become easier to measure by means of electromagnetic measuring methods. Carbon admixture may also improve the material's antistatic properties.
Vzorky maltové malty byly podrobeny elektrickému rozboru provedenému pomocí vektorového analyzátoru ZNC a koaxiální sondy DAK-12 vyrobené SPEAG v kmitočtovém rozsahu od 100 MHz do 3GHz a kromě toho vyhrazené automatické měřicí zařízení v rámci kmitočtového rozsahu od 40 Hz až 1 MHz. Požadované frekvenční spektra byly měřeny na různých vzorcích kopolymerů, které se liší od obsahu uhlíkového prášku. Vyšší obsah grafitového prášku zvyšuje elektrickou vodivost stavebních materiálů na bázi cementu a strusky, což se díky elektromagnetickým metodám měření usnadňuje. Přísada uhlíku může rovněž zlepšit antistatické vlastnosti materiálu.
Description
Citation
MATEC Web of Conferences. 2017, vol. (107) 2017, issue 35, p. 1-5.
https://doi.org/10.1051/matecconf/201710700035
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collections
Citace PRO