Návrh dílčí části informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílčí části informačního systému konkrétní firmy. Návrh vychází z analýzy současného stavu, cílem je zjednodušit práci s evidencí záznamů firmy. Obsahuje výběr softwaru, datový model, integritní omezení a ekonomické zhodnocení včetně přínosu.
The bachelor‘s thesis focuses on the design of an information system part for the selected company, which should simplify work with record logging. The design is based on an analysis of the current state of the company. It includes software selection, data model, integrity constraints, economic evolution and benefits.
Description
Citation
NGUYEN, M. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Šteker, Ph.D. (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Co je to efektivnost v rámci hodnocení Vašeho informačního systému? MS Access - o jaký typ databázového stroje se jedná? - F Ing. Karel Šteker, Ph.D.: Jak jste vyčíslil náklady na realizaci Vašeho návrhu? - F prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.: Jak jste eliminoval hrozbu, že starší ročníky zaměstnanců mohou mít potíže s přijetím nového informačního systému? - F
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO