Hodnocení finanční situace zemědělského družstva Valča a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančného zdravia podniku pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy. Pre svoju prácu som si zvolila spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Valča. Potrebné dáta som čerpala z výkazov spoločnosti počas rokov 2012 – 2017. V prvej časti práce sú uvedené teoretické poznatky pozorovanej oblasti. V druhej časti práce je uvedená charakteristika spoločnosti, výpočty ukazovateľov, zhodnotenie finančnej situácie podniku. Záverečná časť práce je venovaná návrhom na zlepšenie finančného zdravia podniku.
Bachelor's thesis is focused on evaluation of financial health business house by help of chosen characteristic sign of financial analyse. I have decided to write about an agricultural farm named Valča. I have derived needed data from assets date 2012 - 2017. First part of my work includes a theoretical knowledge of observed area. The second part includes the characteristic of the company, calculations of indexes, assessment of the financial situation of the company. The final part includes a proposal with intend to improve the financial health of the company.
Description
Citation
SALÍNIOVÁ, L. Hodnocení finanční situace zemědělského družstva Valča a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno další otázky: dr. Hornungová - Pořízení přístroje a práce lékaře - jaký má smysl pořízení přístroje? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO