Front-end frameworky pro ASP.NET Core webové aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webové aplikace sloužící jakoinformační systém skladu elektronických součástek. V prvních dvou kapitolách této práceje zahrnuta teoretická analýza a popis technologií, které budou použity v aplikaci, za-tímco poslední kapitola je věnována jejich implementaci. Cílem výsledného programu jejednoduchá demonstrace použití platformy ASP.NET Core s frameworkem DotVVM.
In this bachelor thesis I deal with design and implementation of a web application servingas information system for storage of electronic components. The first two chapters ofthis work deal with the theoretical analysis and description of technologies that will beused in the application, while the last chapter is dedicated to implementation. The goalof the resulting program is a simple demonstration of the use of the platform ASP.NETCore with a framework DotVVM.
Description
Citation
KOZHUKHOV, K. Front-end frameworky pro ASP.NET Core webové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student odpověděl uspokojivě na otázky komise a oponenta. Otázky: Vzal jste při návrhu aplikace do úvahy také UX aspekt s cílem vytvořit příjemné a intuitivní prostředí pro finálního uživatele ? Bylo provedeno testování správné funkčnosti aplikace ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO