Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod a stanovení jeho koncentrace se zaměřením na povrchové reakce ozónu se stěnami reaktoru. Vygenerovaný ozón je možné dále využít právě v ozónoterapii. Teoretická část pojednává o vlastnostech a využití vzniklého ozónu. Dále byla zpracována rešerše o metodách, kterými je možné generovat ozón a následně o diagnostikách, kterými je možné stanovit jeho koncentraci. V experimentální části byla provedena generace ozónu a stanovení jeho koncentrace pomocí spektrofotometrické metody a jodometrické titrace. Byla také dlouhodobě měřena koncentrace ozónu v ovzduší pomocí Schönbeinovy metody.
Ozone is a toxic gas with the fatal impact to living organisms at high concentrations. Therefore, this gas is useful in sterilization in many cases. The subject of this work is the generation of ozone using various methods and determination of its concentration. Then the generated ozone can be used in ozone therapy. The theoretical part deals with properties and use of ozone. In addition, information gathering connected to ozone was performed. It was about methods of ozone generation and subsequently about the diagnostics determine of ozone concentration. In the experimental part the ozone generation and determination of its concentration was performed using spectrophotometric method and iodometric titration. The ozone concentration in the air was also measured over the long term using the Schönbein method.
Description
Citation
TOMEČKOVÁ, K. Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Veselý: Co je to Dobsonova jednotka? Jaký je rozdíl u účincích tropo- a stratosférického ozónu? Jaká reakce probíhá v Schönbeinově proužku? Márová: Co je příčinou periodické sezónní fluktuace koncentrací ozónu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO