Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště automatické optické kontroly slícování vozu na lince výstupní kontroly podniku TPCA. Teoretická část popisuje linku výstupní kontroly v automobilce TPCA a provádí popis současné optické kontroly v průmyslu vzhledem k řešenému problému. Praktická část se zabývá rozborem stávajícího stavu kontroly slícování a přesahu vozů a provádí varianty návrhů pro automatickou kontrolu. Dále také hodnotí ekonomické a technické přínosy pro podnik při případném zavedení.
This diploma thesis deals with concept of automatic inspection workplace for fitting car at assembly inspection line at TPCA as a car manufacture company. Theoretic part is focused on the assembly inspection at TPCA and also presents a current optical inspection at the industry with regard to the topic of this thesis. Practical part contains analysis of the current condition and workplace concept of automatic inspection and measuring method of complete car. Thereafter it brings the technical and economical contributions for this company when my concept implemented.
Description
Citation
BUREŠ, J. Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba výrobních strojů a zařízení
Comittee
Doc.Ing. Jiří Němejc, CSc. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc. (člen) Ing. Ivo Konečný (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO