Až vlci odejdou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Město roste extenzivně - vytváří si kolem sebe prstence. V důsledku dochází k tvorbě sídelní kaše v měřítkách celých měst. Nastává paradox hustoty - zatímco město roste, jeho hustota obyvatel klesá. Díky chronickému nedostatku intenzity (která navozuje pocit „normálního") dochází při sebemenším náznaku k halucinacím. Normálnost se stává silnou drogou. Typický plán musí reflektovat veškeré potřeby Homo Civitatis. Musí se transformovat z open space kanceláří do svého původního záměru. V pravidelném intervalu je duplikace typického plánu přerušena a nahrazena veřejným prostorem.
583/5000 The city grows extensively - it creates rings around it. As a result, it leads to the formation of urban sprawl in the scale of entire cities. There is a density paradox - while the city is growing, its population density is decreasing. Due to a chronic lack of intensity (which evokes a feeling of "normal") occurs at the slightest hint hallucinations. Normality becomes a powerful drug. A typical plan must reflect all the needs of Homo Civitatis. They must transform from open space offices to its original intent. In a regular interval duplication typical plan discontinued and replaced with public space.
Description
Citation
PREININGER, P. Až vlci odejdou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. Klára Nečadová (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO