Regulovatelný laboratorní zdroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací prototypu regulovatelného laboratorního zdroje napětí s proudovou ochranou nastavitelného pomocí potenciometrů s měřením a zobrazováním výstupního napětí a proudu pomocí mikroprocesoru a LCD displeje s možností nastavení napětí v rozmezí 0-30V a proudu 0-3A. V práci je také obsažen návrh chlazení výkonového tranzistoru a výsledky měření vlastností funkčního prototypu.
This bachelor's thesis deals with design, simulation and realization of a prototype of regulated laboratory power supply with adjustable current protection by potentiometers with measuring and displaying the output voltage and current using a microprocessor and LCD display with adjustable voltage range of 0 - 30V and current 0-3A. The thesis also includes design of power transistor cooling and the results of testing functional prototype.
Description
Citation
ŘÍHA, P. Regulovatelný laboratorní zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO