Využití systému environmentálního managementu v Siemens Electric s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o využití systému environmentálního managementu ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. Obsahuje návrh na zavedení sledování nákladů vydávaných na ochranu životního prostředí, tak aby jej bylo možné použít k dalšímu analyzování a bylo z nich možné činit závěry, které poslouží vedení podniku v rozhodovacích procesech.
This bachelor´s thesis deals with utilization of environmental management system in a company Siemens Electric Machines s.r.o. It includes the proposal of environmental costs monitoring so that it could be used for another analyzing and it would be possible to draw conclusions , which will be used by the top executives in decision-making processes.
Description
Citation
PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Využití systému environmentálního managementu v Siemens Electric s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Michal Smejkal, LLM (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO