Study of airflow in the trachea of idealized model of human tracheobronchial airways during breathing cycle

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-18
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Article deals with numerical simulations and its verification by experiments in trachea of idealized geometry of tracheobronchial airways by using unsteady RANS approach. Respiratory cycle was simulated by sinusoidal function under period of 4 seconds and tidal volume of 0.5 litres of air which corresponds to breathing under resting condition. Results was compared with experiments measured by laser-Doppler velocimeter in eight points on four cross sections on trachea. Model consists of mouth cavity, larynx and tracheobronchial tree up to fourth generation of branching.
Článek se zabývá numerickými simulacemi v trachei idealizované geometrie dýchacích cest a jejich ověřením, pomocí experimentů. Simulace byly provedeny metodou RANS. Respirační cyklus byl simulován pomocí sinové funkce s periodou 4 vteřiny a vdechovaným objemem 0,5 litrů, což odpovídá dýchání při klidovém režimu. Výsledky byly porovnány s experimenty provedenými metodou laserové Dopplerovské anemometrie ve čtyřech řezech napříč tracheou. Model sestával z ústní dutiny, hrtanu a idealizovaného tracheobronchiálního stromu do čtvrté generace větvení.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO